Välkommen till min hemsida. Förutom att jag driver ekologisk växtodling utanför Heby i västra Uppland så jobbar jag även med rådgivning och utbildning inom framförallt ekologisk odling och markbördighet. 

Under mina 10 år som rådgivare på VäxtRåd har jag fått chansen att jobba med många olika av de delar som växtodlingsrådgivning innefattar. På senare år har jag fokuserat allt mer på ekologisk och regenerativ odling samt frågor som berör markbördighet. Det är också inom dessa ämnen jag har mina främsta kunskaper.
Mer information och bilder från min gård går att hitta på Facebook. www.facebook.com/orvenbo-gård-1162385927133526

För närvarande så delar jag min tid mellan Nordisk Råvara (www.nordiskravara.se) och den egna odlingen hemma i Heby. Dessa två åtagande prioriteras i första hand men när tid finns genomför jag också föreläsningar och utbildningar inom berörda områden.

För närvarande så har jag full sysselsättning med Nordisk Råvara och mitt eget jordbruk men ibland finns luckor då jag kan hjälpa till med andra frågor och föreläsningar kring odling. Exempel är:

- Föreläsningar och rådgivning inom ekologisk och regenerativ odling och vad detta är.

- Punktinsatser och utredningar för att förbättra enskilda skiften eller marker.

- Rådgivning kring mellangrödor och kompanjongrödor.

Kontakta mig gärna för en mer utförlig beskrivning av tjänster.

Tel: 072-2022707 Epost: orvendal.jon@gmail.com


Min rådgivning baseras i första hand på beprövad kunskap och vetenskap  men också på flerårig erfarenhet av vad som fungerat i verklighetens växtodling. Särskilt inom ekologisk och regenerativ saknas mycket dokumenterad kunskap från Sverige. 


Några utvalda länkar som har en koppling till min verksamhet:

Grundläggande information om ekologisk odling på jordbruksverkets hemsida:

www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/ekologiskodling

Ekoweb. Aktuell information om ekologisk odling där jag bland annat skrivit några artiklar:

www.ekoweb.se

Nordisk Råvara. Ett relativt nytt företag som jobbar med att etablera nya och nygamla spännande grödor på den svenska marknaden. 

www.nordiskravara.se

Vital Analyse. Ett norskt företag som jobbar med markbördighet och som erbjuder jordprover med hjälp av en så kallad Albrechtanalys. 

www.vitalanalyse.no

Advancing Eco Agriculture är en amerikans organisation som jobbar med biologiska och regenerativa metoder för att odla. Jag rekommenderar starkt att lyssna på podavsnitten på hemsidan.

www.advancingecoag.com